Hogeschool InHolland Alkmaar en Ravo Fayat hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspreken voor een periode van twee jaar intensief samen te gaan werken. Details van de samenwerking zullen in de komende maanden worden uitgewerkt. André Gerver, docent Technische Bedrijfskunde en BIM bij InHolland, ziet volop mogelijkheden voor studenten om aan interessante projecten op het gebied van IoT, AI of data analytics te gaan deelnemen.

De eerste verkennende besprekingen tussen InHolland en Ravo Fayat vonden in januari plaats op initiatief van TerraTechnica onder voorzitterschap van Iris Goedhart. De samenwerking past binnen de doelstelling van de derde actielijn van TerraTechnica: onderwijs en onderzoek verder ontwikkelen en de kennispositie van het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord verbeteren.

Namens InHolland was André Gerver bij de besprekingen betrokken. Gerver is bij InHolland  de stuwende kracht achter het nieuwe lectoraat Big Data. Gerver: ‘Vanuit het lectoraat wordt een onderzoeksagenda opgebouwd en daar kan deze samenwerking onderdeel van gaan uitmaken. Ravo Fayat wil het bedrijf toekomstbestendig maken en wil graag onderzoeken hoe ze technologieën (als Internet of Things, data analytics, artificial intelligence en machine learning) in kunnen zetten om hun klanten beter van dienst te zijn en tegelijkertijd de kwaliteit continueren.’

Rol studenten
‘Het is de intentie om met multidisciplinaire teams te werken, zodat studenten van verschillende soorten opleidingen samen kunnen werken aan een project. Omdat wij bij InHolland nu met een andere structuur werken, hebben wij meer mogelijkheden om projecten onder te brengen. Nu zijn er bij Technische Bedrijfskunde (TBK) bijvoorbeeld al het hele jaar door projecten mogelijk vanaf het eerste studiejaar.’

Gerver zou zich kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld een TBK-student samen gaat werken met een student Mathematical Engineering. ‘Of een combinatie van een TBK-student met een Technische Informatica-student (die werkt met embedded software en sensor data).’
Áls mogelijk voorbeeld noemt Gerver een procesoptimalisatie project. ‘Dat laat je door een TBK-student uitvoeren, een TI-student gaat dat vervolgens ontwikkelen, al dan niet samen met een BIM-student (Business IT & Management). Maar eerst moeten we de projecten nog formuleren en zien wat er binnen die projecten moet gebeuren.’

‘Het kan daarnaast ook interessant zijn voor studenten elektrotechniek, werktuigbouwkunde of robotica, omdat veel bedrijven willen weten hoe zij hun productieprocessen en de keten verder kunnen automatiseren en/of robotiseren (binnen het kader van Smart Industry). Bij robotica heb je al te maken met een combinatie van allerlei disciplines: ICT, mechanica en elektronica.’

Instroom studenten Alkmaar
Aan belangstelling voor techniekvakken heeft InHolland Alkmaar niet te klagen. De instroom bij techniekvakken is weliswaar niet zo groot als voor Business Studies, maar is dit jaar wel toegenomen. Grootste groeiers zijn de opleidingen TBK (+ 54%) en Elektrotechniek (+ 86%).

Start projecten in nieuwe studiejaar
Fayat Environmental Solutions heeft de ambitie om wereldwijd te zorgen voor schone en leefbare steden. De veegwagens van Ravo moeten daar een bijdrage aan gaan leveren. Een mooie uitdaging voor InHolland-studenten om – met ingang van het nieuwe studiejaar – mee te helpen die ambitie waar te maken.