Hoe kan Het Nieuwe Warenhuis (HNW) in Alkmaar meer mensen betrekken bij zijn co-working space? Dat was de probleemstelling die studenten van het Horizon College in Heerhugowaard mochten onderzoeken in het kader van hun opleiding voor Manager Retail in de detailhandel. ‘Dit gebouw kan straks op basis van de resultaten van dit onderzoek vol zitten met studenten.’   

V.l.n.r. Rick Agter (HNW), Bas Roozekrans, Lars Louwen, Jennifer Zwanenburg, Leon Dijkstra, Dennis Kuiper en Erna van Ophem. Achter: David Schultz (HNW).

V.l.n.r. Rick Agter (HNW), Bas Roozekrans, Lars Louwen, Jennifer Zwanenburg,
Leon Dijkstra, Dennis Kuiper en Erna van Ophem. Achter: David Schultz (HNW).

‘Wij waren op zoek naar probleemstellingen die onze studenten kunnen omzetten in goede oplossingen om daarmee hun ondernemend gedrag te kunnen ontwikkelen. Zo hebben ze vaardigheden verder ontwikkeld als samenwerken, communiceren, initiatief nemen, kansen herkennen, oplossingen bedenken, reflecteren…..alles wat je nodig hebt om je eigen bedrijf of loopbaan te ontwikkelen’.
Dat zegt Erna van Ophem, docent aan het ROC te Heerhugowaard. Van Ophem begeleidde de eerstejaarsstudenten (niveau 4) bij het uitvoeren van hun onderzoek in het kader van het keuzedeel ‘Ondernemend gedrag’.

‘Vrijheid om zelf te bepalen hoe je probleemstelling aanpakt’
De studenten waren heel enthousiast over het project.
Bas Roozekrans: ‘Op school krijg je een fictief project en hier was het echt. Het werken met een reëel bestaande probleemstelling, maakte het leuk. Het hier naartoe gaan en dat je ook daadwerkelijk iets kunt oplossen, was heel bijzonder. En dat je te maken hebt met mensen in een echt bedrijf en niet alleen op school.’

Jennifer Zwanenburg: ‘Zo leuk dat je zoveel inbreng hebt, en zoveel samenspraak. Je kunt er echt je eigen project van maken, waarvan je zelf het einde bepaalt. Heel veel overleggen.’

Lars Louwen: ‘Leuk dat je zoveel ruimte kreeg en dat je zelf mocht indelen hoe je het ging aanpakken. Dus we kregen wel een probleemstelling, maar je mocht zelf bedenken hoe je het ging aanpakken. Alles wat wij inbrachten, daar werd ook goed op gereageerd. Hele goede samenwerking.’

Probleemstelling
Bas Roozekrans: ‘In overleg met HNW kozen wij studenten als doelgroep. Of studenten sowieso wel zouden willen werken in een co-working space. Dat hebben wij dus ook onderzocht: door enquêtes uit te delen onder studenten van MBO1, MBO2 en MBO3. Op basis van de resultaten hebben wij een conclusie getrokken.’

Conclusie
Bij eerstejaars is de animo gering: die werken liever nog thuis en zijn ook niet bereid om er veel geld voor uit te geven. Bij studenten in het laatste jaar en aan het HBO maakt HNW meer kans. Die zijn zich dan aan het voorbereiden op hun professionele toekomst. Voor die groep is het veel interessanter.

Evaluatie
Van Ophem: ‘In totaal hebben veertig studenten aan het project deelgenomen. Het is een leuk experiment geweest, waaraan wij zonder vooropgezet plan aan zijn begonnen. Er waren ook studenten bij die de vrijheid helemaal niet prettig vonden, zij hadden behoefte aan een stappenplan en concrete opdrachten.’

De studenten hadden graag meer tijd gehad, maar Van Ophem is van mening dat tien weken een goede tijdsspanne is. ‘Het project was nu erg gekoppeld aan het vak ‘Ondernemend gedrag’. Het experiment komt zeker in aanmerking voor herhaling, maar dan met tweedejaars- of derdejaars studenten. De periode is afhankelijk van de doelstelling. Nu was de doelstelling: iets beginnen. Hoe ondernemend ben ik eigenlijk? Welke initiatieven heb ik nou genomen? Met dit project hebben de studenten ontdekt welke ondernemende eigenschappen zij in huis hebben en welke zij verder willen ontwikkelen. Op basis van het resultaat kan dit gebouw straks vol met studenten zitten.’

Reactie HNW
De co-founders van het Nieuwe Warenhuis zijn erg blij met de resultaten van het onderzoek door de ROC studenten. Bovendien waren ze positief verrast door de inzet van deze specifieke groep. ‘Waar hun klasgenoten na de eerste bijeenkomst het veelal af lieten weten, was deze groep vanaf het begin af aan toegewijd en betrokken bezig met de opdracht,’ zegt co-founder Rick Agter.

De resultaten van het project geven Het Nieuwe Warenhuis daarnaast ook nieuwe inzichten in studenten als potentiële doelgroep. Uit de enquête bleek onder meer dat studenten wel bereid zijn te betalen voor een goede studie-plek, maar hier wel bepaalde faciliteiten voor terug willen. Zoals een playstation. ‘Omdat Het Nieuwe Warenhuis geen doorsnee kantoor is, kunnen we dat soort voorkeuren eenvoudig invoeren, mits het niet afdoet aan de kernwerkzaamheden,’ aldus Agter.

Het Nieuwe Warenhuis werkt vaker als opdrachtgever mee aan projecten en vakken vanuit diverse onderwijsinstellingen en bekijkt de mogelijkheden om onder meer samen met het Horizon College een structurele samenwerking aan te gaan.