Een knalgroene caravan ingericht als afvallaboratorium reist langs basisscholen. Kinderen ontdekken zo spelenderwijs zelf wat afval is en hoe zij het kunnen recyclen. Voor pabostudenten een prachtige uitdaging om zelf een lesprogramma te ontwikkelen.

Oprichter van Klas op Groen is Marije van der Stelt (39). Zij was twaalf jaar lang in het onderwijs actief. Door omstandigheden was zij genoodzaakt met dat werk te stoppen en startte ruim een jaar geleden met Klas op Groen. Samen met bedrijven en scholen ontwikkelt Van der Stelt projecten om duurzaamheid te bevorderen.

Van der Stelt: ‘Er is weinig materiaal dat aansluit op bestaande leerlijnen en wat leerkrachten zelf doen. En in dat gat wilde ik springen met Klas op Groen. Wat er op dit gebied wordt gedaan, komt vaak voort uit passie voor de natuur en veel minder uit kennis van het onderwijs en van de ontwikkeling van kinderen.’
Met de apparatuur die Van der Stelt in het rijdende afvallab heeft staan, kunnen kinderen verschillende proeven doen, zoals microplastic filteren, bioplastic maken of plastic smelten.

Samenwerking Pabo
Tijdens een bezoek aan de landelijke dag ‘Duurzame Pabo’ kwam zij op het idee voor een samenwerking met de Pabo in Alkmaar. ‘Ik sprak tijdens die dag met veel studenten en die vertelden dat er weinig aandacht aan duurzaamheid werd besteed in de opleiding. Ik dacht ‘Hoe is het mogelijk dat zorg voor jezelf en je omgeving zo weinig aandacht krijgt? Dat hoort eigenlijk een belangrijke plek in de opleiding te hebben! Zo ontstond het idee om contact te leggen met de Pabo en het onderwijzend personeel.’

Visie op duurzaamheid
Van der Stelt: ‘In de bovenbouw van het primair onderwijs wordt er vooral op projectmatige basis aandacht besteed aan duurzaamheid. Naar mijn mening is er meer lesaanbod nodig over dat thema. Ik mis ook een opbouwende lijn: wat moeten kleuters weten over duurzaamheid én wat moeten ze weten als ze de basisschool verlaten?’

‘En omdat er voor de kleuters en de onderbouw zo weinig ontwikkeld was, dacht ik: hoe tof zou het zijn om daarmee te beginnen? Dat is écht de basis! Dus ik heb de Pabo gevraagd of ik een leerlijn mag ontwikkelen, te beginnen bij de kleuters, gekoppeld aan de inzet van mijn afvallaboratorium.’

Pabostudenten
Binnen het kader van ‘ontdekkend leren’ ontwikkelden vier pabostudenten de afgelopen maanden lesmateriaal voor de groepen 1 t/m 4. Van der Stelt: ‘Het zijn vier vierdejaarsstudenten, die in eerste instantie niet echt iets hadden met het thema duurzaamheid. Maar ze wilden er wél meer over weten! Dus ze moesten even ‘wennen’ aan de verschillende proeven. Ik moest ze wel inwerken, maar het was leuk om te zien met hoeveel enthousiasme ze leerden.’

‘Mijn insteek richting de studenten is: laat kinderen zelf ontdekken, laat ze zelf onderzoeken, op een avontuurlijke manier ermee in aanraking komen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen het meeste leren als zij er zelf verbinding mee voelen.’
Die uitdaging hebben de pabostudenten met veel creativiteit opgepakt. Van afvalmateriaal hebben ze twee poppen gemaakt, Elmert en Fien, die straks van school tot school reizen met een missie.

Pabostudenten met de door hen van afval gemaakte poppen, Fien en Elmert.

Van der Stelt legt uit: ‘Fien raakt Elmert kwijt en bij elke school vraagt zij aan de kinderen te helpen zoeken naar hem. En omdat Elmert van afval naar afval reist, worden kinderen zich bewust van hoeveel soorten afval er zijn. Elmert is uitgerust met een camera en af en toe ontvangt een leerkracht van hem een korte video waarin zichtbaar wordt waar Elmert zich bevindt. Door die poppen krijgen kinderen een indruk van het afvalproces.’

‘De studenten kwamen zelf met het plan om op de Dag van de Pabo andere pabostudenten ook kennis te laten maken met mijn project. Leraren zijn ook enthousiast en willen dit project volgend jaar doorzetten en bezien of het een vast onderdeel van het lesprogramma kan gaan vormen. Het zou mooi zijn als dat resulteert in een vaste samenwerking.’

Pabostudenten in Alkmaar maken kennis met de smeltmachine van Klas op Groen.

‘Leuk dat Pabo zoiets aanbiedt’
Michelle van Vuure, een van de vier studenten die aan het project deelnamen, is vol lof: ‘Het is heel vernieuwend. Ik vind het leuk dat school zoiets aanbiedt.’ Bepalend voor haar keuze om aan het project deel te nemen, was de uitleg die Marije van der Stelt er op de Pabo over gaf. Van Vuure: ‘Zo’n project kom je anders niet zo gauw tegen. En ik had zelf ook wel een vaag idee over iets met duurzaamheid doen, maar het project van Marije maakt het concreet.’

Van Vuure is daarom ook zo blij met het project, omdat zij nu stage loopt op een school in De Rijp waar het thema ‘duurzame school’ ook centraal staat. Zij gaat het thema ook verwerken in haar afstudeerscriptie en zal de komende weken nog een paar keer met Van der Stelt langs andere scholen meereizen.

Klas op Groen is een zelfstandig bedrijf dat nauwelijks subsidie ontvangt. Marije van der Stelt is bereikbaar op 06-24 999 87 of info@klasopgroen.nl