Tag archief: Duurzaam

‘Dit gebouw kan straks vol zitten met studenten’

Hoe kan Het Nieuwe Warenhuis (HNW) in Alkmaar meer mensen betrekken bij zijn co-working space? Dat was de probleemstelling die studenten van het Horizon College in Heerhugowaard mochten onderzoeken in het kader van hun opleiding voor Manager Retail in de detailhandel. ‘Dit gebouw kan straks op basis van de resultaten van dit onderzoek vol zitten met studenten.’   

V.l.n.r. Rick Agter (HNW), Bas Roozekrans, Lars Louwen, Jennifer Zwanenburg, Leon Dijkstra, Dennis Kuiper en Erna van Ophem. Achter: David Schultz (HNW).

V.l.n.r. Rick Agter (HNW), Bas Roozekrans, Lars Louwen, Jennifer Zwanenburg,
Leon Dijkstra, Dennis Kuiper en Erna van Ophem. Achter: David Schultz (HNW).

‘Wij waren op zoek naar probleemstellingen die onze studenten kunnen omzetten in goede oplossingen om daarmee hun ondernemend gedrag te kunnen ontwikkelen. Zo hebben ze vaardigheden verder ontwikkeld als samenwerken, communiceren, initiatief nemen, kansen herkennen, oplossingen bedenken, reflecteren…..alles wat je nodig hebt om je eigen bedrijf of loopbaan te ontwikkelen’.
Dat zegt Erna van Ophem, docent aan het ROC te Heerhugowaard. Van Ophem begeleidde de eerstejaarsstudenten (niveau 4) bij het uitvoeren van hun onderzoek in het kader van het keuzedeel ‘Ondernemend gedrag’.

‘Vrijheid om zelf te bepalen hoe je probleemstelling aanpakt’
De studenten waren heel enthousiast over het project.
Bas Roozekrans: ‘Op school krijg je een fictief project en hier was het echt. Het werken met een reëel bestaande probleemstelling, maakte het leuk. Het hier naartoe gaan en dat je ook daadwerkelijk iets kunt oplossen, was heel bijzonder. En dat je te maken hebt met mensen in een echt bedrijf en niet alleen op school.’

Jennifer Zwanenburg: ‘Zo leuk dat je zoveel inbreng hebt, en zoveel samenspraak. Je kunt er echt je eigen project van maken, waarvan je zelf het einde bepaalt. Heel veel overleggen.’

Lars Louwen: ‘Leuk dat je zoveel ruimte kreeg en dat je zelf mocht indelen hoe je het ging aanpakken. Dus we kregen wel een probleemstelling, maar je mocht zelf bedenken hoe je het ging aanpakken. Alles wat wij inbrachten, daar werd ook goed op gereageerd. Hele goede samenwerking.’

Probleemstelling
Bas Roozekrans: ‘In overleg met HNW kozen wij studenten als doelgroep. Of studenten sowieso wel zouden willen werken in een co-working space. Dat hebben wij dus ook onderzocht: door enquêtes uit te delen onder studenten van MBO1, MBO2 en MBO3. Op basis van de resultaten hebben wij een conclusie getrokken.’

Conclusie
Bij eerstejaars is de animo gering: die werken liever nog thuis en zijn ook niet bereid om er veel geld voor uit te geven. Bij studenten in het laatste jaar en aan het HBO maakt HNW meer kans. Die zijn zich dan aan het voorbereiden op hun professionele toekomst. Voor die groep is het veel interessanter.

Evaluatie
Van Ophem: ‘In totaal hebben veertig studenten aan het project deelgenomen. Het is een leuk experiment geweest, waaraan wij zonder vooropgezet plan aan zijn begonnen. Er waren ook studenten bij die de vrijheid helemaal niet prettig vonden, zij hadden behoefte aan een stappenplan en concrete opdrachten.’

De studenten hadden graag meer tijd gehad, maar Van Ophem is van mening dat tien weken een goede tijdsspanne is. ‘Het project was nu erg gekoppeld aan het vak ‘Ondernemend gedrag’. Het experiment komt zeker in aanmerking voor herhaling, maar dan met tweedejaars- of derdejaars studenten. De periode is afhankelijk van de doelstelling. Nu was de doelstelling: iets beginnen. Hoe ondernemend ben ik eigenlijk? Welke initiatieven heb ik nou genomen? Met dit project hebben de studenten ontdekt welke ondernemende eigenschappen zij in huis hebben en welke zij verder willen ontwikkelen. Op basis van het resultaat kan dit gebouw straks vol met studenten zitten.’

Reactie HNW
De co-founders van het Nieuwe Warenhuis zijn erg blij met de resultaten van het onderzoek door de ROC studenten. Bovendien waren ze positief verrast door de inzet van deze specifieke groep. ‘Waar hun klasgenoten na de eerste bijeenkomst het veelal af lieten weten, was deze groep vanaf het begin af aan toegewijd en betrokken bezig met de opdracht,’ zegt co-founder Rick Agter.

De resultaten van het project geven Het Nieuwe Warenhuis daarnaast ook nieuwe inzichten in studenten als potentiële doelgroep. Uit de enquête bleek onder meer dat studenten wel bereid zijn te betalen voor een goede studie-plek, maar hier wel bepaalde faciliteiten voor terug willen. Zoals een playstation. ‘Omdat Het Nieuwe Warenhuis geen doorsnee kantoor is, kunnen we dat soort voorkeuren eenvoudig invoeren, mits het niet afdoet aan de kernwerkzaamheden,’ aldus Agter.

Het Nieuwe Warenhuis werkt vaker als opdrachtgever mee aan projecten en vakken vanuit diverse onderwijsinstellingen en bekijkt de mogelijkheden om onder meer samen met het Horizon College een structurele samenwerking aan te gaan.

 

Project herbruikbare drinkbekers op festivals Alkmaar

‘Begin een pilot met herbruikbare plastic bekers op een plein in Alkmaar’. Dat is de belangrijkste aanbeveling van een werkgroep van tweedejaars studenten aan de Wageningen Universiteit (WU) om het probleem van zwerfafval in de Alkmaarse grachten aan te pakken. De aanbeveling is het resultaat van een onderzoek dat de WU-studenten hebben verricht naar het verbeteren van de duurzaamheid van drinkbekers op festivals in Alkmaar.

Opdrachtgever voor het onderzoek was Nanda van den Ham, eigenaar van El Kombi Sup. Van den Ham over de reden voor de opdracht: ‘Vorig jaar ben ik begonnen met mijn bedrijf El Kombi Sup, waarbij ik er bewust voor heb gekozen om het plezier en sportief suppen te combineren met het duurzame element om zwerfafval uit de grachten te halen. Dat laatste doe (en deed) ik zelf al tijdens vrijwel alle sup sessies. De ene keer haal je er meer uit als de andere keer, maar je komt altijd veel (teveel) afval tegen in het water. Gedurende het jaar organiseer ik grotere sup-it-up acties om bewustwording te creëren.
Tijdens de sup-it-up actie vorig jaar op 9 oktober (volgend op de 8 oktober-festiviteiten) haalden we er zoveel plastic bekers uit dat ik riep ‘Ik ga proberen Alkmaar op de kaart te zetten als eerste stad die single use plastic bierbekertjes verbiedt!’. Dat gaat niet zomaar natuurlijk en ik wilde er ook meer over weten om het gesprek met de Gemeente Alkmaar en de Horeca goed aan te gaan.’

Alternatieven wegwerpbeker
De WU-studenten onderzochten vijf alternatieven voor de huidige plastic wegwerpbekers: drie soorten wegwerpbekers en twee soorten herbruikbare bekers.
Zij kwamen tot de conclusie dat wanneer de bekers vaak genoeg worden hergebruikt, herbruikbare bekers milieuvriendelijker zijn dan wegwerpbekers.

Volgens de studenten is de milieu-impact van de herbruikbare PP-beker (polypropyleen) lager dan bij de herbruikbare PC-beker (polycarbonaat).

Aanbevelingen
De werkgroep van studenten geeft in haar eindrapport een hele reeks aanbevelingen, waarvan de belangrijkste hieronder volgen:

  • verbetering scheiding van afval op festivals, zodat recycling kan worden toegepast
  • verzameling herbruikbare bekers via statiegeldsysteem (wordt op verschillende plaatsen in het land tijdens festivals al toegepast)
  • een pilot op een plein tijdens een festival in Alkmaar met herbruikbare bekers, de gemeente Alkmaar is bereid daar financiële ondersteuning voor te bieden

Ervaringen studenten
De WU-studenten waren zeer te spreken over de opdracht, omdat het hen de mogelijkheid bood hun kennis in de praktijk te brengen. Ook het contact met de klant ervoeren ze als prettig.
Het contact met de stakeholders vonden zij leerzaam. Zo denken cafés dat het te veel arbeidstijd kost om de recyclebare bekers te spoelen.
Slechts 2% restafval is toegestaan, zo leerden de studenten van het contact met de afvalverwerkingsbedrijven.
De gemeente Alkmaar voelt er niet voor om het gebruik van recyclebare bekers verplicht te stellen, maar is wel bereid de horeca financieel te ondersteunen bij de aanschaf van dergelijke bekers.

Methodologie
De methodologie voor hun onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

  • het in kaart brengen van de levenscyclus van de drinkbeker
  • de milieubelasting van vijf alternatieven
  • een stakeholder analysis (café’s, brouwerijen, gemeente, afvalverwerkers en festivalorganisatie)

Levenscyclus_recycle_drinkbeker

Van den Ham: ‘Duurzaam festival opzetten’
Opdrachtgever Nanda van den Ham is blij met het rapport: ‘De studenten hebben heel bewust en grondig alle aspecten onderzocht. Van de grondstoffen en het productieproces tot de alternatieven en de voors en tegens van invoering van herbruikbare bekers.’

Van den Ham gaat de uitkomsten van het rapport gebruiken in haar gesprekken met de betrokken partijen. ‘Het contact met de Gemeente is er nog steeds en er spelen diverse ideeën om de horeca en evenementen-organisatoren te benaderen. Om het goede voorbeeld te geven én omdat het gewoon superleuk is om te doen, ben ik samen met anderen bezig een duurzaam festival op te zetten met als rode draad ‘zero waste’. Het gaat namelijk niet alleen om de bierbekers maar ook om ander verpakkingsmateriaal en afval dat geproduceerd, gebruikt of achtergelaten wordt. En hoe we dat kunnen reduceren, recyclen en hergebruiken. Bij alles – dus niet alleen festivals, maar alle evenementen en ook in het dagelijks leven – geldt dat we zoveel mogelijk moeten blijven genieten, maar dat we het duurzamer moeten en kunnen doen. There is no planet B!’

Hoe verminder je vaste afvalstroom in co-working space?

Hoe kan je de afvalstroom van een co-working space duurzamer maken? Die opdracht kregen vijf studenten van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) van Het Nieuwe Warenhuis te Alkmaar. In hun rapport doen zij een aantal aanbevelingen.

Het Nieuwe Warenhuis (HNW) noemt zichzelf ‘de co-working standaard van nu’ en biedt onderdak aan een vijftigtal kleine bedrijven, zelfstandige ondernemers en zzp’ers . De opdracht aan de studenten van Wageningen Universiteit & Research (WUR) was om voor de co-working ruimte van HNW duurzame oplossingen te vinden voor het verminderen van de hoeveelheid vaste afvalstoffen.

De WUR-studenten hadden voor dit project ruim twee maanden de tijd. Om die reden beperkten zij hun onderzoek tot de vraag welke manieren er zijn om de hoeveelheid vast afval van HNW te verminderen. Onderdeel van hun onderzoek vormde dan ook de vraag hoe zowel plastic afval als gft- en papierafval teruggebracht konden worden.

‘Science for impact’

Supervisor van het onderzoek was Dr. Ir. Karen Fortuin, docent Milieusysteemanalyse op het departement Omgevingswetenschappen van de WUR. Fortuin legt uit dat het werken aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk kenmerkend is voor de milieu-opleiding. ‘Science for impact is de slogan van de WUR. Het gaat er om kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij in staat zijn om milieuvraagstukken te onderzoeken en daar advies over uit te brengen. Studenten zijn enorm gemotiveerd door zo’n opdracht en daardoor leren zij ook heel veel.

De studenten krijgen tijdens hun onderzoeksopdracht op verschillende manieren ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van colleges. Persoonlijk heb ik ze met name begeleid bij het opstellen van de vragenlijst. Daarnaast hebben ze bij de analyse van de data ondersteuning gehad van diverse docenten.

De studenten hebben hard gewerkt, ze hebben veel aandacht besteed aan de methodologie en veel geleerd, dus in het algemeen ben ik positief. Wel vind ik dat het rapport wat beknopter en helderder opgeschreven had kunnen worden.’

Methodologie
Voor hun onderzoek maakten de studenten gebruik van een enquête onder de bedrijven in HNW, hielden interviews, deden literatuuronderzoek en brachten zelf een tweetal bezoeken aan het co-working space. Daarna analyseerden zij de data met speciale statistische software.

 

Onderzoeksvragen Conclusies
1. Wat zijn financieel haalbare opties voor HNW om de vaste afvalstoffenstroom te verminderen? ●     Om de hoeveelheid plastic te verminderen moeten de ondernemers overstappen naar recyclebare voedselverpakkingen.
2. In welke mate is de community bereid en in staat om hun afvalstoffen stroom te verminderen? ●     Meer gezamenlijke lunches om het verpakkingsafval te verminderen.
3. Welke manieren zijn er om plastic afval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     De afvalzakken vervangen door biologisch afbreekbare zakken dan wel gerecyclede afvalzakken.
4. Welke manieren zijn er om GFT-afval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     Bewuste planning hoe het gebruik van plastic teruggebracht kan worden.
5. Welke manieren zijn er om papierafval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     Voor het gft-afval kan HNW de bestaande compostering voortzetten, maar zal het wel meer kennis moeten opdoen over optimale compostering.
●     Voor het papierafval worden maatregelen aanbevolen om het bewustzijn te vergroten.
●     Tot slot: samen met andere bedrijven en de gemeente een verzamelsysteem opzetten voor de gezamenlijke afvalstroom van bedrijven.

 

Studenten: project is link tussen theorie en praktijk
De studenten vonden het project vooral leerzaam omdat ze de link konden leggen tussen theorie en praktijk. Ze leerden om via bepaalde methodes te werken en observaties toe te passen – ervaringen die ze goed kunnen meenemen voor een thesis of tentamen.

Opdrachtgever: praktische handvatten en inzicht
‘Wij willen de ruimte die wij gebruiken in ons bedrijfsverzamelgebouw duurzaam inrichten,  het liefst energie-neutraal’, zegt David Schultz, een van de co-founders van Het Nieuwe Warenhuis. ‘Omdat het een tijdelijke werkruimte is, moesten wij de onderzoeksopdracht beperken tot het verminderen van de afvalstroom, zodat het ook toepasbaar is in een nieuwe locatie.’

Over het rapport is Schultz dik tevreden: ‘Naast praktische handvatten hebben wij meer inzicht gekregen in wat de community van ondernemers in onze co-working space wil.’
Met de uitkomsten van de door de studenten gehouden enquête onder de community gaat HNW de programmering aanpassen: ‘Wij willen overgaan tot gezamenlijke inkoop voor de lunch. Verder gaan wij een milieustraat inrichten voor afvalscheiding. En wij gaan de compostering professionaliseren.’