Hoe kan je de afvalstroom van een co-working space duurzamer maken? Die opdracht kregen vijf studenten van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) van Het Nieuwe Warenhuis te Alkmaar. In hun rapport doen zij een aantal aanbevelingen.

Het Nieuwe Warenhuis (HNW) noemt zichzelf ‘de co-working standaard van nu’ en biedt onderdak aan een vijftigtal kleine bedrijven, zelfstandige ondernemers en zzp’ers . De opdracht aan de studenten van Wageningen Universiteit & Research (WUR) was om voor de co-working ruimte van HNW duurzame oplossingen te vinden voor het verminderen van de hoeveelheid vaste afvalstoffen.

De WUR-studenten hadden voor dit project ruim twee maanden de tijd. Om die reden beperkten zij hun onderzoek tot de vraag welke manieren er zijn om de hoeveelheid vast afval van HNW te verminderen. Onderdeel van hun onderzoek vormde dan ook de vraag hoe zowel plastic afval als gft- en papierafval teruggebracht konden worden.

‘Science for impact’

Supervisor van het onderzoek was Dr. Ir. Karen Fortuin, docent Milieusysteemanalyse op het departement Omgevingswetenschappen van de WUR. Fortuin legt uit dat het werken aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk kenmerkend is voor de milieu-opleiding. ‘Science for impact is de slogan van de WUR. Het gaat er om kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij in staat zijn om milieuvraagstukken te onderzoeken en daar advies over uit te brengen. Studenten zijn enorm gemotiveerd door zo’n opdracht en daardoor leren zij ook heel veel.

De studenten krijgen tijdens hun onderzoeksopdracht op verschillende manieren ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van colleges. Persoonlijk heb ik ze met name begeleid bij het opstellen van de vragenlijst. Daarnaast hebben ze bij de analyse van de data ondersteuning gehad van diverse docenten.

De studenten hebben hard gewerkt, ze hebben veel aandacht besteed aan de methodologie en veel geleerd, dus in het algemeen ben ik positief. Wel vind ik dat het rapport wat beknopter en helderder opgeschreven had kunnen worden.’

Methodologie
Voor hun onderzoek maakten de studenten gebruik van een enquête onder de bedrijven in HNW, hielden interviews, deden literatuuronderzoek en brachten zelf een tweetal bezoeken aan het co-working space. Daarna analyseerden zij de data met speciale statistische software.

 

Onderzoeksvragen Conclusies
1. Wat zijn financieel haalbare opties voor HNW om de vaste afvalstoffenstroom te verminderen? ●     Om de hoeveelheid plastic te verminderen moeten de ondernemers overstappen naar recyclebare voedselverpakkingen.
2. In welke mate is de community bereid en in staat om hun afvalstoffen stroom te verminderen? ●     Meer gezamenlijke lunches om het verpakkingsafval te verminderen.
3. Welke manieren zijn er om plastic afval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     De afvalzakken vervangen door biologisch afbreekbare zakken dan wel gerecyclede afvalzakken.
4. Welke manieren zijn er om GFT-afval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     Bewuste planning hoe het gebruik van plastic teruggebracht kan worden.
5. Welke manieren zijn er om papierafval in vergelijkbare ruimtes als HNW te verminderen? ●     Voor het gft-afval kan HNW de bestaande compostering voortzetten, maar zal het wel meer kennis moeten opdoen over optimale compostering.
●     Voor het papierafval worden maatregelen aanbevolen om het bewustzijn te vergroten.
●     Tot slot: samen met andere bedrijven en de gemeente een verzamelsysteem opzetten voor de gezamenlijke afvalstroom van bedrijven.

 

Studenten: project is link tussen theorie en praktijk
De studenten vonden het project vooral leerzaam omdat ze de link konden leggen tussen theorie en praktijk. Ze leerden om via bepaalde methodes te werken en observaties toe te passen – ervaringen die ze goed kunnen meenemen voor een thesis of tentamen.

Opdrachtgever: praktische handvatten en inzicht
‘Wij willen de ruimte die wij gebruiken in ons bedrijfsverzamelgebouw duurzaam inrichten,  het liefst energie-neutraal’, zegt David Schultz, een van de co-founders van Het Nieuwe Warenhuis. ‘Omdat het een tijdelijke werkruimte is, moesten wij de onderzoeksopdracht beperken tot het verminderen van de afvalstroom, zodat het ook toepasbaar is in een nieuwe locatie.’

Over het rapport is Schultz dik tevreden: ‘Naast praktische handvatten hebben wij meer inzicht gekregen in wat de community van ondernemers in onze co-working space wil.’
Met de uitkomsten van de door de studenten gehouden enquête onder de community gaat HNW de programmering aanpassen: ‘Wij willen overgaan tot gezamenlijke inkoop voor de lunch. Verder gaan wij een milieustraat inrichten voor afvalscheiding. En wij gaan de compostering professionaliseren.’