Over ons

Modern, Beautiful, Sophisticated

Kenniswerkplaats NHN

De regio Noord-Holland Noord beslaat, vanaf Castricum, het noordelijkste gedeelte van de provincie Noord-Holland.

De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Clusius College, Hogeschool Inholland, Wageningen University en de provincie Noord-Holland. De coördinatie wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen met andere partijen uit de regio, zoals lokale overheden en ondernemers, onderzoekers van Wageningen UR en andere onderwijsinstellingen werkt de Kenniswerkplaats momenteel aan innovatieve vraagstukken op het gebied van agribusiness, duurzame energie, vrijetijdseconomie en leefbaarheid.

Kenniswerkplaatsen

Kenniswerkplaats is het regionale samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, ngo’s en onderwijsinstellingen. Samen werken zij aan regionale ontwikkeling en het verkleinen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt onder het motto: ‘Kennis van de regio in het onderwijs, kennis van het onderzoek en onderwijs in de regio’.

In de Kenniswerkplaats wisselen alle betrokkenen inzichten en ervaringen uit. Ze leren van en met elkaar en creëren nieuwe kennis. De Kenniswerkplaats draagt bij aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio.

Ons team

Ilse Markesteijn

Ilse is Kenniswerkplaats coördinator voor Wageningen University. Namens Wageningen University verbindt zij vraagstukken uit negen regionale netwerken aan het reguliere onderwijs (vakken) van de universiteit. Centraal staat kennisdeling en samenwerking op het gebied van biobased economy, agribusiness en food, duurzame energie, water, leefbaarheid, verbinding stad-platteland en natuur en landschap.

Isabella Janssen

Isabella is projectmanager Externe Betrekkingen bij de hogeschool Inholland en verantwoordelijk voor contacten met de regio. Zo verbindt zij voor Inholland Haarlem vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en de overheden met het onderwijs voor de Innovatieklas en Kenniswerkplaats NHN.

Ans Koster

Ans is projectmanager bij het Clusius College en heeft in 2010 het project Kenniswerkplaats voor de regio vanuit het Clusius College opgezet. Nu coordineert zij projecten voor docenten en studenten van het Clusius College voor de opleidingen Commercieel Ondernemen en Food. Ze geeft regioleren intern verder vorm.

Truus Wening

Truus is relatiebeheerder vo/mbo en projectmanager Externe Betrekkingen bij Hogeschool Inholland Alkmaar. In de functie van projectmanager is zij verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de projecten vanuit de Kenniswerkplaats in Noord-Holland Noord en zet zij zich in op de opleidingen nog beter aan te laten sluiten op de regionale arbeidsmarkt. Door de verbinding te leggen tussen Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid verbetert de aansluiting, doen studenten kennis op in de praktijk en voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven en overheden wordt kennis van kennisinstellingen toepasbaar gemaakt.

Linda van Oss

Mijn naam is Linda van Os en ik ben werkzaam bij het Onderwijsloket Wageningen University. Voor het Onderwijsloket verbind ik real-life projecten met het onderwijs van Wageningen University. Studenten delen zo Wageningse kennis en leren tegelijkertijd over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Om dit te realiseren onderhoud ik contacten met verschillende netwerken in Nederland, waaronder kenniswerkplaats Noord-Holland Noord. In deze netwerken gaan we aan de slag om de opdracht vanuit de maatschappij te vertalen naar de verschillende onderwijsvormen welke worden aangeboden bij verschillende onderwijsinstellingen. Zo komt de juiste vraag bij de juiste studenten en creëren we een actieve leeromgeving waarin kennis wordt gedeeld tussen opdrachtgever(s), docenten en studenten.

Jan-willem Donkers

Jan-willem Donkers, accountmanager/onderzoeker bij Inholland Agri Food & Life Sciences
Ik ben actief als ‘buitenwachtmedewerker’ en projectleider voor de opleiding Tuinbouw & Agribusiness van Inholland Delft, en deels voor Life Science & Chemistry in Amsterdam. Hierbij maak ik de verbinding tussen de capaciteit en expertise van de opleidingen met vragen vanuit het bedrijfsleven. Daar waar mogelijk maak ik ook de koppeling naar de Centres of Expertise van het Hoger Agrarisch Onderwijs en de topsector. Daarnaast ben ik in de Greenports Aalsmeer en Westland-Oostland actief als thematrekker Kennis & Innovatie.

Elle Struijf

Elle is Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid en Veiligheid bij de GGD Hollands Noorden en verbinder in het inspiratie-netwerk ‘Lekker leven doe je samen!’’ (publiek private samenwerking in Noord-Holland Noord). Vanuit beide functies verbindt ze vraagstukken op het terrein van publieke gezondheid met mogelijke oplossingen, zowel door stake-holders als door (aanvullende) financiering. Daarnaast stimuleert ze het delen van kennis en ervaringen, en het vinden van innovatieve oplossingen. Onderwijs, bedrijfsleven, private organisaties en de publieke aanpak in de regio Noord-Holland Noord en zo nodig daarbuiten hebben tot doel om in deze regio ‘lekker samen te leven’; zo gezond als mogelijk is.

 

 

Ons bestuur

Thijs Pennink

Thijs is bestuurder voor de Kenniswerkplaats NHN en verbindt in zijn functie als directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN regionale vraagstukken aan mogelijkheden om studenten in de regio te laten kennismaken met werkgevers. Het ontwikkelingsbedrijf NHN zet sterk in op het economisch versterken van de regio onder meer met de campagne ‘Van Hollandse Bodem’

José Vogelezang

José is manager New Business Development van Wageningen UR en in de regio betrokken bij Agrivizier. Daarnaast is ze programmamanager Kennis & Innovatie voor de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. José combineert haar kennis van onderzoek met onderwijs van Wageningen om jongeren zo goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Alex de Jager

Alex is directeur Externe Betrekkingen voor de hogeschool Inholland Alkmaar en richt zich op de regionale verankering van beleid en strategie van de hogeschool. De contacten met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio spelen daarbij een belangrijke rol.

Gerard Oud

Gerard is lid van het College van Bestuur van het Clusius College en is actief betrokken in de regio bij de ontwikkelingen van de Agribusiness. Zo is Gerard ook lid van het bestuur van Seed Valley (www.seedvalley.nl) en zet zich op verschillende fronten in op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio NHN.