Een groep internationale studenten van de Wageningen Universiteit heeft onderzoek verricht naar de kansen om het West-Friese product in de markt te zetten. Studenten uit Italië, Griekenland, China en Nederland hebben zich gebogen over de factoren die de kans van slagen vergroten. De kwaliteit is een doorslaggevende factor om het West-Friese product succesvol te maken, zo blijkt uit het onderzoek. Een vers product die er goed uit ziet, een heerlijke smaak heeft en vol met voedingswaarden zit zijn cruciale elementen om de kwaliteit van een product als goed te kunnen bestempelen.

Meerwaarde van het West-Friese product
Een regionale marketing strategie voor een streekproduct kan alleen succesvol zijn als mensen de regio kennen en er positieve associaties mee hebben. Mensen zijn normaliter niet bereid om meer te betalen voor een regioproduct tenzij de producten een substantieel hogere kwaliteit hebben dan andere, vergelijkbare producten. En de hogere kwaliteit is nu net wat de West-Friese ondernemers onderscheid met hun producten. In de marketing voor het West-Friese product moet de focus liggen op kwaliteit, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de meerwaarde is die de producten hebben waardoor de kwaliteit hoog is. Deze hoge kwaliteit is te danken aan de unieke geografische ligging, de bijzondere klimaatomstandigheden en de speciale bodemtextuur die West- Friesland rijk is.

Doordachte strategie vóór betreden markt
Alleen met een kwalitatief goed product wordt de markt niet veroverd. Het vraagt ook om een doordachte strategie. Karlijn Koster, student WUR: “Een succesvolle strategie bestaat uit verschillende normen en waarden die bedrijven uitdragen naar hun consumenten. Ons onderzoek toont ook aan dat dit noodzakelijk is om tot succes te komen, omdat je hiermee klanten kunt binden. Wij adviseren de ondernemers om nu eerst de eigen normen en waarden helder te krijgen en deze uitkomst als kern voor marketing strategie te gebruiken alvorens de markt te veroveren met het West-Friese product.

De studenten met het West-Friese product met vlnr: Karlijn Koster, Kostas Litsos, Carlo Bettinelli, Qing Zeng en Yan Han.

Over AgriVizier
AgriVizier is een project onder de vlag van Agriboard Noord-Holland Noord en is een samenwerkingsverband van Agriboard, Syntens, Wageningen UR, Hogeschool Inholland, Clusius College, Kenniswerkplaats en de provincie Noord-Holland. Het project AgriVizier is gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en ontvangt financiële steun van de provincie Noord-Holland.

Bron: Greenport NHN