Hoe krijg je bezoekers naar Camperduin en de Hondsbossche Zeewering ook als het geen stralend weer is? Om deze uitdagende vraag te beantwoorden zijn studenten Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs aan de slag gegaan in de Innovatieklas Toerisme Leisure om economische kansen voor ondernemers te verkennen.

“Camperduin is jullie kans“, zei opleidingsmanager Mirjam van Duivenvoorden, op 12 februari tijdens de kick-off bij Inholland Haarlem tegen de studenten. “Een kans om ervaring op te doen in het werkveld tijdens de studie om zich zo in de kijker te spelen van het bedrijfsleven en de overheden. De innovatieklas is ook een kans voor partijen als het hoogheemraadschap, rijkswaterstaat, gemeenten en de provincie om kennis te nemen van de eigentijdse blik van studenten. Zij zijn immers de toekomstige beleidsmakers en gebruikers van beleidsplannen.“

In Haarlem gaven de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een gastcollege over de noodzaak om samen te werken. In Noord-Holland gebeurt dit al in de vorm van de Leisure Board, waarin bedrijven en organisaties samenwerken die een belangrijke rol spelen in de regionale vrijetijdsindustrie.

“De Leisure Board moet ondernemers steviger betrokken maken bij de beleidsvorming”, zei Paul Folgers van de Kamer van Koophandel Noordwest Holland. Hij vindt het belangrijk dat studenten die later bij overheden gaan werken óók weten wat beleidsvorming voor ondernemers betekent. “Tijdens je opleiding vanuit een ander perspectief leren denken, helpt de samenwerking in de toekomst.”

De studenten gaan de komende tien weken vanuit hun eigen, en dus verschillende, disciplines concepten voor ‘een beleving’ in Camperduin uitwerken. Ze doen daarbij onderzoek naar andere stranden en kansen voor het strand van Camperduin. De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord faciliteert het proces en zorgt onder andere voor excursies, masterclasses van ondernemers en experts. De plannen van aanpak en concepten worden op 18 april 2013 gepitcht bij Strandpaviljoen Struin in Camperduin.

Bron: Inholland