Streekboxen

Studenten van het Wellant College hebben samen met studenten van Inholland onderzoek gedaan naar streekboxen. Welke producten en recepten zijn interessant voor de consument? En hoe kunnen deze vervoerd worden naar de klant gebruikmakend van ongebruikelijke logistieke processen. Ook Wageningen heeft zich aangesloten op dit project met een vak om een verdieping te maken in het streekmerk als USP voor regionale voedselproductie en distributie als evenwaardige partner voor landelijke concepten.

Talent van Hollandse Bodem
Studenten Eva Samplonius en Christian Manuputty tekenen verhalen op talent in de regio. Stagiaires en starters worden geportretteerd en de verhalen worden verspreid via social media. Dit als voorbeeld van de mooie kansen die de regio te bieden heeft aan jong talent.
https://regiovanhollandsebodem.nl/verhalen/100-hectare-aan-grond-en-de-zaken-gaan-goed