Food Innovatie Event

Op 26 november jl. vond in Zaandam het Food Innovatie Event plaats. Het Event bood een platform voor innovators en business developers uit bedrijven, onderzoek en onderwijs om te netwerken, inspiratie op te doen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. De ambitie was om inzichtelijk te maken welke kansen samenwerking tussen bedrijven, kennis en onderwijs biedt en om gericht contact makkelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst zijn de mogelijkheden voor samenwerking zo concreet mogelijk verkend. Ondernemers kregen inzicht in: specialisaties van vakgroepen en lectoraten van onderzoeks- en onderwijsinstellingen, vormen van onderzoek en wat studenten kunnen betekenen voor hun bedrijf. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen maakten nader kennis met ontwikkelingen en vraagstukken van de food-bedrijven. In verschillende werksessies wordt samenwerking tussen bedrijven, onderzoek en onderwijs op specifieke thema’s verkend. Deze werksessies worden voorbereid aan de hand van vraagstukken uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, consumentengedrag, productontwikkeling, duurzaamheid of voedselveiligheid.