Kenniswerkplaats Noord Holland Noord

De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord helpt het onderwijs, onderzoek en het regionale bedrijfsleven om de onderlinge aansluiting en afstemming te vergroten. Ondernemers uit de regio kunnen beschikken over kennis en onderzoek, wat beschikbaar wordt gemaakt door studenten.
In juni 2010 is de Kenniswerkplaats formeel gestart met het tekenen van een intentieverklaring door de provincie, het Clusius College, Agriboard en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. In augustus 2012 is gestart met het verder professionaliseren en verduurzamen van het concept Kenniswerkplaats. Inmiddels zijn studenten en docenten van Clusius College, hogeschool Inholland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Wageningen University betrokken.

Thema’s en programmalijnen
De provincie Noord-Holland en andere partners in de Kenniswerkplaats NHN hebben de ambitie om de economische structuur van Kop van Noord-Holland te versterken. Hiervoor zijn vier clusters benoemd waarbinnen gewerkt wordt aan de topsectoren voor de regio: Leisure, Agribusiness, Energy, Health. Daarnaast is het thema Leefbaarheid voor gemeenten en maatschappelijke instellingen een belangrijke programmalijn. De Kenniswerkplaats NHN verbindt op die wijze onderwijs- en onderzoeksprojecten van opleidingen op mbo, hbo en universitair onderwijs aan regionale innovatieagenda’s.

 

Laatste nieuws Kenniswerkplaats NHN

Bekijk alle nieuwsitems

Laatste projecten Kenniswerkplaats NHN

Bekijk alle projecten